dom-z-hipoteka

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką – czy to możliwe?

Kupując mieszkanie czy dom, w pierwszej kolejności sprawdzamy jego stan prawny. Sprawdzamy także księgę wieczystą, aby wiedzieć czy nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. Co jednak w sytuacji, kiedy okazuje się, że wymorzony dom posiada jednak hipotekę? Albo sami próbujemy taką nieruchomość sprzedać? Czy jest to w ogóle możliwe? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy najpierw sprawdzić co kryje się pod słowem „hipoteka”.

Czym jest hipoteka?

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

Tłumacząc na prosty język – hipoteka to zabezpieczenie dla wierzyciela (najczęściej banku) na wypadek, gdyby dłużnik (kredytobiorca) przestał spłacać swoje zobowiązanie (kredyt). Wówczas wierzyciel ten, ma prawo do zaspokojenia swojej należności poprzez np. sprzedaż nieruchomości. 

Ryzyko związane z kupnem nieruchomości z hipoteką

Wiedząc czym jest hipoteka, powstaje pytanie czy jest możliwa sprzedaż mieszkania czy domu, obciążonego w ten sposób. Odpowiedź jest prosta – tak. Jednakże kupujący, powinien mieć świadomość, że zmiana właściciela nie pociąga za sobą zmiany stanu prawnego nieruchomości. W przypadku braku spłacania zadłużenia przez poprzedniego właściciela, wierzyciel w dalszym ciągu ma prawo do zaspokojenia swojej należności z nieruchomości. A tym samym nowy właściciel naraża się na utratę zakupionego mienia.

Zakup nieruchomości z hipoteką – wskazówki

Decydując się na zakup nieruchomości obciążonej hipoteką, należy (o ile to możliwe) zadbać o to, aby dług ten został spłacony przed podpisaniem aktu notarialnego, a więc aby cena jaką zapłacimy za daną nieruchomość pokryła w całości zobowiązanie. Wówczas najważniejszym krokiem będzie dążenie do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. To dopełni całkowitego wygaśnięcia zobowiązania wobec wierzyciela.

Podsumowanie

Podsumowując, decydując się na kupno nieruchomości obciążonej hipoteką lub jej sprzedaż, należy mieć na względzie przede wszystkim komfort nowego właściciela – a więc dążenie do tego, aby pieniądze pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, zaspokoiły w całości zobowiązanie wobec wierzyciela, którym najczęściej jest bank. Pozwoli to na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i tym samym „wyczyszczenie” stanu prawnego nieruchomości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń do mnie!